Ubezpieczenia » Składka

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Składka

Składka (czyli inaczej składka ubezpieczeniowa) to środki jakie klient ubezpieczeniowy wpłaca do Towarzystwa Ubezpieczeniowego zgodnie z umową ubezpieczeniową.

Na nawigatorubezpieczeniowy.pl znajdziesz informacje o produktach ubezpieczeniowych ze składkami miesięcznymi, kwartalnymi, rocznymi.

Zwykle, aby ubezpieczenie zaczęło działać, wymagane jest podpisanie umowy ubezpieczeniowej, oraz opłacenie pierwszej składki za ubezpieczenie.

Co to jest składka ubezpieczeniowa?

Składka

Według Wikipedii:

Składka ubezpieczeniowa – cena usługi ubezpieczeniowej; kwota pieniędzy, jaką ubezpieczający płaci ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną przez nią ochronę ubezpieczeniową. Jej wysokość i sposób opłacania stanowią element umowy ubezpieczenia. Wysokość składki uzależniona jest od rodzaju ubezpieczenia, wartości sumy ubezpieczenia, długości jego trwania, a także wieku i stanu zdrowia w momencie zawierania umowy.

Składka powinna być ustalana według kryteriów zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Składkę można wpłacić w całości jednorazowo w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia (charakterystyczne dla ubezpieczeń krótkookresowych, tj. w większości ubezpieczeń majątkowych) lub rozłożyć ją na raty w cyklu rocznym, kwartalnym lub miesięcznym.

[źródło]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *